cart2 0 Cart
3 Account
Contact us
4 Info
 1. Poniższy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu – pasjonatki.pl zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Sklep prowadzony jest przez firmę JWA S.A.,ul. Lekka 3 lok. U4, 01-910 Warszawa, NIP 782-256-45-19 
 3. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
 4. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
 5. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż detaliczna drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
 6. Oferowane przedmioty są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zgodne z opisem przedstawionym na stronie Sklepu.
 7. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 8. W celu złożenia zamówienia należy podać dane umożliwiające dokonanie dostawy: imię, nazwisko, adres dostawy, nr telefonu kontaktowego oraz adres email.
 9. Płatność za zakup realizowana jest za pośrednictwem system PayU
 10. Realizacja zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 8:00-16:00
 11. Czas realizacji zamówienia jest zgodny z czasem określonym w opisie konkretnego produktu.
 12. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich).
 13. Dostawa Towaru odbywa się pod adres wskazany w Zamówieniu
 14. Klient realizując swoje uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) może składać reklamację drogą mailową na adres kontakt@pasjonatki.pl lub listem poleconym na adres ul. Lekka 3 lok. U4, 01-910 Warszawa.
 15. Wnosząc reklamację Klient powinien przekazać następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 16. Klient będący Konsumentem może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo żądać usunięcia wady.
 17. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 18. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja.
 19. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 20. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: ul. Lekka 3 lok. U4, 01-910 Warszawa lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
 21. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 20, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.
 22. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
 23. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 24. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 25. Jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Shopping Cart

Cart is empty

3

Szukaj

You can try some popular tags here:

Account

No account?
Create one here
4